SOFTPHONE

WEB-CALLS

INTERNATIONAL CALLS

web-calls.net е безплатна web програма за разговори през Интернет. С помощта на web-calls.net
можеш да провеждаш телефонни разговори от своя компютър с хора от цял свят.

Най-евтината услуга за разговори от компютър до стационарни и мобилни телефони от цял свят.
web-calls.net е web базирана програма достъпна през Internet.

Please follow web-calls.net!